Om Varanger Brygge

Om Varanger Brygge

Vår visjon; Å kunne tilby unike opplevelser og et bærekraftig turistfiske både på hav, i fjellvann og i elver med utgangspunkt i tettstedet Bugøynes og dets unike beliggenhet og historie.

Vår visjon; Å kunne tilby unike opplevelser og et bærekraftig turistfiske både på hav, i fjellvann og i elver med utgangspunkt i tettstedet Bugøynes og dets unike beliggenhet og historie.

Varanger Brygge er en familiebedrift som ble etablert i 2020. Gjennom etableringen ønsker vi å tilrettelegge for turistfiske i og rundt Varangerfjorden. Dette med lokaliteter som bidrar til at turistene kan komme seg ut på fiskeplasser rundt i Varangerfjorden og hvor de har muligheter for å tilegne seg trofe- og artsfiske fra fjorden. Det skal legges opp til svært gode og bekvemme overnattingsmuligheter med stort fokus på beliggenhet og standard. Videre skal det være muligheter for å ta del i fiske på lokale fjellvann og elver som befinner seg rundt Varangerfjorden.

Bugøynes

Bugøynes har en unik historie som startet med finske innvandrere på 1800 tallet. Det ble etablert et fiskevær og et samfunn som livnærte seg godt på fiske fra Varangerfjorden. Under 2. verdenskrig ble Bugøynes spart fra nedbrenning, dette dessverre i motsetning til mange andre lokalsamfunn i Finnmark. Det gjør at vi i dag på Bugøynes finner unik bygningsmasse med mange eldre bygninger fra tidlig 1900 tallet og sent 1800 tallet. Innbyggertallet var på mellom 500 og 600 mennesker fra sent på 1800 tallet til midt på 1970-tallet Da hadde mange av familiene sin inntekt fra Varangerfjorden eller stedets lokale fiskeindustribedrift. Siden den gang har folketallet gått jevnt nedover og teller nå ca. 200 personer. Til tross for dette så har Bugøynes klart å skape et godt fundament innenfor fiskeri hvor det også rekrutteres flere fiskere. Leveranse av kongekrabbe og hvit fisk til våre to fiskemottak er viktige arbeidsplasser i bygda. Det er også en stor økning i antall turister som tar turen til Bugøynes for å oppleve stedet med den unike beliggenheten, egenart og historikken. Bugøynes ligger 10 mil fra både Kirkenes og Vadsø og nås enkelt via bil eller buss. Eventuelt kan vi i Varanger Brygge hente deg sjøveien.

På Bugøynes er det åpen butikk 6 dager i uken hvor all nødvendig mat kan kjøpes. Bugøynes har egen Bistro som er åpen alle dager. Her kan du nyte fantastiske retter laget av lokale råvarer og denne må bare oppleves! I høysesongen kan det være lurt å booke bord på forhånd for å sikre seg plass. Ellers ønsker Varanger Brygge og være med på å bidra til videre vekst for næringslivet i Bugøynes som i sin tid bidrar til videre eksistensgrunnlag for Bugøynes som et levende lokalsamfunn i Sør-Varanger kommune.

På lengre sikt er det et overordnet mål at Varanger Brygge er det naturlige valget for turistfiskere som ønsker å komme i nærkontakt med de gode fiskemulighetene vi har i området. Vi skal skape begeistring gjennom unike opplevelser hvor tettstedet med sin historikk og beliggenhet danner rammen og fundamentet for virksomheten. Samt at andre lokaliteter rundt Varangerfjorden kan nyttes for å ha muligheten til annen type fiske.

Bærekraft

Varanger Brygge vil etterstrebe og levere sine produkter og tjenester etter 3 av FN`s bærekraftsmål. Dette for å være med i påvirkningen av vårt felles miljø som skal kunne overbringes våre etterkommere.

9.4 – Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med en mer effektiv bruk av ressurser og større anvendelse av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet

12.b – Utvikle og innføre metoder for å overvåke konsekvensene av en bærekraftig utvikling på en turistnæring som er bærekraftig, skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter

14.1 – Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, herunder forurensning forårsaket av marin forsøpling og næringsstoffer